top of page
Vertrouwenscontactpersoon
 

Mijn naam is Miranda Kaiser en ik bied als vertrouwenscontactpersoon (VCP) de leden van G.G.V. Lonneker de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag.

Ik ben via NOC-NSF opgeleid tot VCP en ben een vrijwilliger de gelederen van G.V.V. Lonneker; iemand waarbij de drempel laag is om bij aan te kloppen.

 

Als VCP ben ik en fungeert binnen de vereniging als eerste opvangpunt om vertrouwelijk je verhaal te doen.

 

En als VCP heb ik een signalerende functie en rapporteert (al dan niet anoniem) aan het bestuur. Het bestuur moet weten wat er speelt en is verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat binnen de vereniging, zodat het bestuur intimidatie op de club kan helpen te voorkomen.

Ik ben al jaren actief in de gym-/turnwereld. In eerste instantie als bestuurslid/voorzitter van een Enschedese gymvereniging en jurylid voor het Turnen Dames (TD). Van 2011 tot afgelopen seizoen ben ik als commissielid voor District Oost (Overijssel) veel te vinden geweest op de wedstrijdvloer tijdens turnwedstrijden als wedstrijdleiding en hoofdjury. En sinds een aantal jaren ben ik ook docent juryopleidingen TD bij de K.N.G.U.

Als mens, maar ook vanuit mijn functies wil je dat iedereen, turnsters, trainer, vrijwilligers en juryleden, zich prettig en veilig voelt. Dit hebben K.N.G.U., G.V.V. Lonneker en ik in een hoog vaandel staan.

Wanneer jij met een probleem of situatie zit of verneemt, of je bent slachtoffer of getuige van een grensoverschrijdend gedrag, binnen (of door leden van) de vereniging, kan kun altijd met mij hierover praten.

Alles wat jij vertelt, is vertrouwelijk en desgewenst anoniem.

Ik ben te bereiken via vcp.mirandakaiser@gmail.com of 06-45327986

 

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;

  • als doe of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;

  • plaatsvindt in de context van sport.

Denk aan:

  • Pesten en uitsluiting

  • Agressie en geweld

  • Discriminatie

  • (sexuele-) intimidatie en misbruik

Hier onder vallen ook vormen van machtsmisbruik, zoals

  • dwingen te trainen met blessure

  • dreigen iemand uit het team te zetten of niet op te nemen in de selectie wanneer men niet voldoet aan de opdracht.

Dit gedrag kan zichtbaar, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden, bijv. via de telefoon of internet, zoals sociale media of WhatsApp groep, zowel teksten als foto’s/video’s.

 

Voor meer informatie zie: NOC NSF of Dutch Gymnastics

Afbeelding1.jpg
bottom of page