Inschrijven bij GVVL

 

Iedereen kan 3 keer vrijblijvend aan de lessen deelnemen. Daarna is er de mogelijkheid om je in te schrijven. Daarmee wordt je lid van de vereniging GVVL, en van de landelijke gymnastiekbond, de KNGU. 

 

Inschrijven kan on-line. Bij inschrijving verleen je tot wederopzegging een machtiging aan de penningmeester van GVVL om de contributie periodiek van je rekening af te schrijven. Houd je IBAN dus bij de hand.

 

Ouders die hun kinderen inschrijven dienen de gegevens van hun kinderen in te vullen.

Heeft u hulp nodig bij het inschrijven stuur dan een mail naar gvvl@live.nl

Uitschrijven bij GVVL
 

Uitschrijvingen en mutaties kunnen uitsluitend worden doorgegeven via een mail aan de ledenadministratie: ledenmutatiesgvvl@gmail.com

mocht dit problemen opleveren neemt u dan contact op met de leiding van de groep.

 

Uitschrijven kan alleen per de laatste dag van het lopende kwartaal, ivm de KNGU contributie

 

Je wordt uitgeschreven als lid van de vereniging en van de KNGU en je uitschrijving of mutatie wordt bevestigd via de mail.